Posts in category Dharma Desana

Degethi Kosala jathakaya

Degethi Kosala jathakaya

දීගති කෝසල ජාතකය  

Share Button

Karaniya Metta Sutta

Karaniya Metta Sutta

කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය

Share Button

බුදුන් තුල පමණක් සතු වූ දෙතිස් මහා පු...

බුදුන් තුල පමණක් සතු වූ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ

බුදුන් තුල පමණක් සතු වූ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ

Share Button

මෛත්‍රී බුදුන් දැක නිවන් දැකීමට පැතීම

මෛත්‍රී බුදුන් දැක නිවන් දැකීමට පැතීම

මෛත්‍රී බුදුන් දැක නිවන් දැකීමට පැතීම  

Share Button

වීකෘති සංඥාවෙන් සියල්ල දකින විට

වීකෘති සංඥාවෙන් සියල්ල දකින විට

වීකෘති සංඥාවෙන් සියල්ල දකින විට  

Share Button

මුදිතා උපේක්කා භාවනා

මුදිතා උපේක්කා භාවනා

මුදිතා උපේක්කා භාවනා  

Share Button

සල්ලේක සුත්‍රය

සල්ලේක සුත්‍රය

සල්ලේක සුත්‍රය  

Share Button

Ven Nauyane Ariyadhamma Thero

Ven Nauyane Ariyadhamma Thero

Ven Nauyane Ariyadhamma Thero සල්ලේක සුත්‍රය මුදිතා උපේක්කා භාවනා

Share Button

චතුරාර්‍ය සත්‍ය සහ පටිච්චසමුප්පාදය

චතුරාර්‍ය සත්‍ය සහ පටිච්චසමුප්පාදය

චතුරාර්‍ය සත්‍ය සහ පටිච්චසමුප්පාදය

Share Button

Ven Mankadawala Sudassana Thero

Ven Mankadawala Sudassana Thero

Ven Mankadawala Sudassana Thero චතුරාර්‍ය සත්‍ය සහ පටිච්චසමුප්පාදය

Share Button

ez Link

චතුරාර්‍ය සත්‍ය සහ පටිච්චසමුප්පාදය
Saturday, November 21
Ven Mankadawala Sudassana Thero
Saturday, November 21
තුන්ලොව සෙත සැලසූ උතුම් බුද්ධත්වය
Saturday, November 21
භාවනාව ගිහි ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්නේ කෙසේද
Saturday, November 21
Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero
Saturday, November 21
මෛත්‍රී බුදුන් දැක නිවන් දැකීමට පැතීම
Saturday, November 21
වීකෘති සංඥාවෙන් සියල්ල දකින විට
Saturday, November 21
මුදිතා උපේක්කා භාවනා
Saturday, November 21
සල්ලේක සුත්‍රය
Saturday, November 21
Ven Nauyane Ariyadhamma Thero
Saturday, November 21
චතුරාර්‍ය සත්‍ය සහ පටිච්චසමුප්පාදය
Saturday, November 21
Ven Mankadawala Sudassana Thero
Saturday, November 21
තුන්ලොව සෙත සැලසූ උතුම් බුද්ධත්වය
Saturday, November 21
භාවනාව ගිහි ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්නේ කෙසේද
Saturday, November 21
Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero
Saturday, November 21
මෛත්‍රී බුදුන් දැක නිවන් දැකීමට පැතීම
Saturday, November 21
වීකෘති සංඥාවෙන් සියල්ල දකින විට
Saturday, November 21
මුදිතා උපේක්කා භාවනා
Saturday, November 21
සල්ලේක සුත්‍රය
Saturday, November 21
Ven Nauyane Ariyadhamma Thero
Saturday, November 21